welkom watis watkan waarom hoeziet medewerkers faq

Wat kun je met klinische neuropsychologie?


Waar werken klinisch neuropsychologen?
Klinisch neuropsychologen werken in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, in het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek, of in beide sectoren tegelijk...meer

Wat doet een klinisch neuropsycholoog?
Klinisch neuropsychologen houden zich bezig met patiŽnten die ziekten en beschadigingen van de hersenen hebben en met patiŽnten bij wie dat nog niet duidelijk is maar die ervan ‘verdacht’ worden. Ze dragen een steentje bij aan de medische diagnostiek door met behulp van gesprekken en neuropsychologische tests te onderzoeken of er cognitieve of emotionele functiestoornissen zijn, en zo ja, welke dat zijn en wat de ernst ervan is. Dat heet een ‘neuropsychologisch onderzoek’ (NPO). Bijvoorbeeld, bij een oudere patiŽnt die klaagt over vergeetachtigheid en die bang is dat hij dement aan het worden is, kan de neuropsycholoog het geheugen onderzoeken om na te gaan of er echt een geheugenstoornis is. Ook wanneer al duidelijk is wat er medisch gezien met een patiŽnt aan de hand is, kan een NPO nog informatie opleveren die belangrijk is voor de behandeling van de patiŽnt. Bijvoorbeeld, bij een kind bij wie ADHD is vastgesteld kan een NPO duidelijkheid geven over wat precies de zwakke kanten zijn in het functioneren van het kind en vooral ook wat zijn sterke kanten zijn. Dat laatste is belangrijk, omdat van de sterke kanten gebruik kan worden gemaakt bij de behandeling. Dit is een algemeen principe in de revalidatie van patiŽnten met hersenaandoeningen.

De neuropsychologische behandeling gebeurt vooral in revalidatiecentra, maar ook in psychiatrische en algemene ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook daar zijn weer veel andere disciplines bij betrokken: artsen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten, om er een paar te noemen. De neuropsycholoog vervult vaak een spilfunctie in het behandelteam.

Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische neuropsychologie is vrijwel altijd patiŽntgebonden onderzoek. Bijvoorbeeld, onderzoeken waarbij medewerkers en studenten van de UvA zijn betrokken, richten zich op ADHD, autisme, schizofrenie, dwangneurose, hersenvliesontsteking, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Verder zijn ze betrokken bij onderzoek naar de schadelijke werking op de hersenen van oplosmiddelen (‘schildersziekte’) en van ecstasy...terug
     
Hoe word je klinisch neuropsycholoog?
Neuropsychologen die in een klinische setting werken hebben meestal klinische neuropsychologie gestudeerd aan een universiteit en daarna de opleiding tot gezondheidszorg-psycholoog gedaan....meerbrains